Što je UDRUGA BEMBO?

UDRUGA BEMBO je osnovana u Zagrebu kako bi:

  • proizvodila kazališne predstave i izvodila ih u odgojno-obrazovnim ustanovama i javnim prostorima, s osnovnim ciljem poučavanja djece o opasnostima od mina i samozaštiti i problemima nasilja među djecom ili bullyinga;
  • povezivala pojedince i različite organizacije u radu na kazališnim predstavama za djecu;
  • poticala promicanje ideja nenasilja, mirnog rješavanja sukoba i zdravih stilova življenja;
  • promicala aktivistički pristup i razvijala instrumentarij potpore civilnim inicijativama u ovom području;


  • Udrugu Bembo osnovali su Željko Zorica i Kristijan Kiki Ugrina.    Potvrda o preuzetom izvještaju - 2017 (Pdf)